Kofnoril Syrup

Kofnoril Syrup (Tulsi & Honey)

Herbal cough syp with tulsi and honey flavor Each 5ml contains:
Madhu(honey) 250mg + Jaiphal 50mg + Somlata 50mg + Bansa 25mg + Kantkari 250mg + Mulethi 175mg + Sonth
150mg + Kalimirch 125mg + Amaltass 150mg + Kapoor 25mg + Tulsi 150mg + Vasaka 125mg + Kakrahinghi 25mg
+ Bahera 175mg

+ Banfasha 50mg + Khatami 50mg + Nagarmotha 125mg + Aapamarg 25mg + Lasura 25mg

packing: 100 ml With Carton

Category: